ELIF CAP 1805 Y 1806 PARLA ABANDONA A KEREM EN EL ALTAR 5TA TEMP LUNES 26 DE AGOSTO